bnner34

proizvodi

  • Sveobuhvatna logistika za prekograničnu e-trgovinu dostavu

    Prekogranična logistika e-trgovine

    Kako bi pratio promjene na logističkom tržištu u novom obliku, TOPFAN SHIPPING je lansirao sveobuhvatne logističke proizvode prilagođene logistici prekogranične e-trgovine.Uglavnom za prekogranične platforme za e-trgovinu kao što su velika roba ili e-trgovina prekomorskih skladišta za pružanje integrisanih usluga stranog transporta, carinjenja, sortiranja, pakovanja i isporuke.Za preduzeća e-trgovine da uštede troškove logistike.carinjenje, porezi i druge povezane naknade kako bi se osiguralo da je cijeli proces transporta efikasan, ekonomičan i praktičan.