bnner34

proizvodi

  • Relevantna certifikacija proizvoda i carinjenje

    Certificate Services

    Proizvodi proizvedeni u Kini koji se izvoze u druge zemlje širom svijeta moraju zadovoljiti lokalne sigurnosne standarde prije nego što se mogu prodati u regiji.Sa razvojem međunarodne trgovine mijenjaju se i relevantne potvrde, dozvole za carinjenje, izvještaji o procjeni transporta tereta, itd. koje zemlje širom svijeta zahtijevaju za uvozne proizvode.Za uvoz i izvoz robe, relevantna sertifikacija proizvoda i potvrda o carinjenju su neophodni i važni dokumenti kada se u zemlju odredišta zakonito i u skladu sa propisima i ulivaju u lokalni promet.